DancePilatesCenter4Rose - LESGELD
DancePilatesCenter4Rose  -


LET OP: DE CONTRIBUTIE WORDT NIET AUTOMATISCH AANGEPAST EN/OF AFGESCHREVEN; U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK DE MAANDELIJKSE BETALING BIJ UW BANK/GIRO, IN TE STELLEN, TE WIJZIGEN OF STOP TE ZETTEN.
BIJ ONDERTEKENING/INZENDING VAN HET INSCHRIJF/AANMELD FORMULIER GAAT U MET DE VOORWAARDEN ZOALS VERMELD OP DE WEBSITE AKKOORD.
 
U BENT 12 MAANDEN CONTRIBUTIE VERSCHULDIGD; INDIEN U DE CONTRIBUTIE MET DE BONDSCONTRIBUTIE IN EEN KEER VOORUIT BETAALT, KRIJGT U 2 MAANDEN KORTING OP HET TOTAALBEDRAG.
 
  
INSCHRIJFGELD                                    €6,00 
 
STEPS/PERFECT PILATES                     €16,00 
PERFECT PILATES                               €16,00 
GALM                                                  €14,50
ZUMBA®/ZumbaGold®                        €17,00                                 ZUMBA®/Dans Dronten                       €18,00
 
Bij het volgen van meerdere lessen per week betaalt u:
 
 
2 uren/week                                       €26,00

3 uren/week                                       €33,50

 
STRIPPENKAART (10 LESSEN) 
 
Perfect Pilates                                 €40,00
Steps/Perfect Pilates                       €42,00
Zumba®                                           €47,50     
 

Het sporten met de zogenaamde SPORT PAS van de Gemeente Dronten is bij ons niet mogelijk. Wij hebben geen contract afgesloten met de Gemeente. U kunt hierover contact opnemen met de Gemeente Dronten.


 
Opzegtermijn: 
                 
1 maand (per 1e v.d. maand gemeld, lopende maand nog betalen), tenzij anders vermeld.              
Er is geen les in de schoolvakanties van het basis- en vervolg onderwijs tenzij anders vermeld.
Lesgeld maandelijks overmaken, per 1e van de maand, naar  NL49INGB0003607926
t.n.v. Mw. R.C.G. Bongaarts-v/d Enden te Biddinghuizen.
 
Met ingang van het nieuwe seizoen heb ik besloten het lidmaatschap van de KNGU op te zeggen. Daarvoor in de plaats heb ik voor mijn sportlessen een zeer goede aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de eigen bijdrage aan deze verzekering vragen wij een bedrag van €3,50 per jaar. Zeer dankbaar ben ik dat ik kan ik terug kijken op ruim 30 jaar les geven zonder ernstige problemen ten aanzien van de gezondheid. De zogenaamde BUMA/SENA rechten, die al langer niet meer in het KNGU lidmaatschap waren verwerkt, gelden niet als er een ruimte wordt gehuurd bij organisaties zoals, De Meerpaal en Optisport. Het voordeel van het lidmaatschap als vereniging was en is derhalve voor ons nihil.